Atvainojiet, šī sadaļa pašlaik tiek izstrādāta

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Извините, этот раздел находится в стадии разработки

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Sorry, this section is under construction

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334

Certificates

Company's registration certificate
Building company registration certificate
Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2011. gada 2.augustā
(lēmums Nr. 9.1-711) saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 9060-R
First category special permit for the performance of security guard activities
Apsardzes darbības speciālā atļauja (licence) atjaunota un izsniegta 2017.gada 3.februārī.
Licences Nr. 67/2017-ATSI
Licence dod tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko
sistēmu ierīkošanu
General liability insurance
SIA "Vektors Plus" apdrošinātais atbildības limits EUR 450 000,00