Atvainojiet, šī sadaļa pašlaik tiek izstrādāta

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Извините, этот раздел находится в стадии разработки

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Sorry, this section is under construction

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334

Latvijas Mākslas akadēmija Kalpaka bulvārī 13, Rīgā

SIA „Vektors plus” 2014. gada nogalē veica ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izveidi un uzstādīšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bēniņu stāvā.  
Īpaši rūpīgi tika veikta  projekta izstrāde, ņemot  vērā Latvijas Mākslas akadēmija ēkas kā arhitektūras pieminekļa nozīmīgumu un kultūrvēsturisko raksturu.
Izbūves darbos tika iesaistīti augstkāpēji, jo bēniņu telpas arhitektūras īpatnība paredzēja ugunsgrēka atklāšanas detektoru izvietošanu vairāku metru augstumā.
Sistēmas uzstādīšanas darbi tika veikti maksimāli īsā laikā, plānojot darbus tā, lai pēc iespējas mazāk iejauktos Latvijas Mākslas akadēmijas ikdienas darbībā.Pasūtītājs: Latvijas Mākslas akadēmija
Darbu izpildes periods: 2014.gada oktobra nogale līdz 2014.gada decembra sākums