Atvainojiet, šī sadaļa pašlaik tiek izstrādāta

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Извините, этот раздел находится в стадии разработки

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Sorry, this section is under construction

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334

Turaidas pils komplekss (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis)

2015.gada rudenī SIA „Vektors Plus” uzsāka darbu veikšanu Turaidas pils kompleksā, Turaidas ielā 10, Siguldā. Vienā no gleznainākajām Latvijas vietām SIA „Vektors Plus” atjaunoja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu, apsardzes signalizāciju un videonovērošanas sistēmu.
Būvdarbu izpildes laikā tika ievērotas visas drošības prasības, darbi neietekmēja paša Turaidas pils kompleksa funkcionālo darbību. Darbi tika veikti vietās, kuras atvērtas apmeklētājiem, nodrošinot netraucētu gājēju plūsmu. Sistēmas tika ierīkotas piecās Turaidas pils kompleksa ēkās – Ziemeļu tornī, Galvenajā tornī, Rietumu korpusā, Lielajā pusapaļajā tornī un Dienvidu korpusā.

Pasūtītājs: SIA "ENTRA"
Darbu izpildes periods: 2015.gada oktobris – 2015.gada decembris