Atvainojiet, šī sadaļa pašlaik tiek izstrādāta

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Извините, этот раздел находится в стадии разработки

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Sorry, this section is under construction

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

2016.gada septembrī SIA „Vektors Plus” sāka izstrādāt uzstādīto drošības sistēmu vienotu tehnisko dokumentāciju VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13, Rīgā
Projekta ietvaros tika veikta esošo piekļuves kontroles sistēmu un apsardzes signalizāciju sistēmu apsekošana, izstrādāti to tehnisko skiču projekti, noteikti parametri to iekļaušanai vienotā integrētā drošības sistēmā un grafiskās vides projektā. Balstoties un izstrādātajiem skiču projektiem un Pasūtītāja prasībām, tika izveidots vienots drošības sistēmu būvprojekts. Pēcāk tika noteikti nepieciešamie līdzekļi būvprojekta realizācijai pilnā apjomā, lai Pasūtītājs spētu veikt pakalpojumu/preču iegādi jau cita līguma ietvaros. Tehniskā dokumentācija tika izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Projekts tika izstrādāts, iekļaujoties līgumā noteiktajā termiņā.

Laika gaitā SIA "Vektors Plus" sadarbību ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir papildinājuši vēl vairāki līgumi, tai skaitā līgums par vājstrāvu sistēmu izbūvi, kura laikā SIA "Vektors Plus" darbinieki slimnīcas telpās izbūvējuši tādas drošības sistēmas, kā ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmu, piekļuves sistēmu, kā arī veikuši centrāles projekta realizāciju.

Pasūtītājs: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Darbu izpildes periods: 2016.gada septembris – 2017.gada janvāris