Atvainojiet, šī sadaļa pašlaik tiek izstrādāta

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Извините, этот раздел находится в стадии разработки

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334
Sorry, this section is under construction

Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. LV400033554258
Tālr./Fakss: +371 67967334

Stockholm School of Economics in Riga

Objektā Stockholm School of Economics in Riga” 2013.gada vasarā SIA „Vektors Plus” veica piekļuves kontroles sistēmas rekonstrukcijas darbus.
Augstskolas ēkā Strēlnieku ielā 4a, Rīgā un tās attālināti izvietotajā studentu viesnīcā Patversmes ielā 22, Rīgā tika ierīkota vienota piekļuves kontroles sistēma.
Modernizētā sistēma ļauj daudz operatīvāk veikt jaunu lietotāju ievadi un nodrošina ērtāku sistēmas pielietojumu. Tagad studenti var izmantot viņiem  izsniegtās ISIC studentu identifikācijas apliecības, lai iekļūtu skolā un dienesta viesnīcā.Pasūtītājs: SIA „Stockholm School of Economics in Riga”
Darbu izpildes periods: 2013.gada jūnijs un augusts